į pradžią turinys susisiekite
Veikla
spausdinti

2024 m. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

 

 

2023-2025 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

SVEIKATĄ STIPRINANTI PROGRAMA "PER MAŽĄ UŽGRŪDINTI VIEN VAIKO SIELĄ" 2023 - 2028 M.

 

 

2024 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2023 M.

 

I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2022 M.

 

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2021 M.

 

IV ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2020 M. 

 

2020 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ktv. aiškinamasis raštas

2020 m. III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ktv. aiškinamasis raštas

2020 m. IV ktv. aiškinamasis raštas

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 M.

 

2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2019 m. aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 

2019 m. I ktv. finansinių atsakaitų rinkinys

2019 m. II ktv. finansinių atsakaitų rinkinys

2019 m. III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys