į pradžią turinys susisiekite
Veikla
spausdinti

2024 m. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

 

 

2023-2025 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

SVEIKATĄ STIPRINANTI PROGRAMA "PER MAŽĄ UŽGRŪDINTI VIEN VAIKO SIELĄ" 2023 - 2028 M.

 

 

2024 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2023 M.

 

I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2022 M.

 

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2021 M.

 

IV ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2020 M. 

 

2020 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ktv. aiškinamasis raštas

2020 m. III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ktv. aiškinamasis raštas

2020 m. IV ktv. aiškinamasis raštas

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 M.

 

2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2019 m. aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 

2019 m. I ktv. finansinių atsakaitų rinkinys

2019 m. II ktv. finansinių atsakaitų rinkinys

2019 m. III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M.

 

2018 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto ugdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. II ktv. finansiniu ataskaitu rinkinys

2018 m. III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 M.

 

2017 m. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ktv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2016 M.

 

2016 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. I ktv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. II ktv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. III ktv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2015 M.

 

2015 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2015 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2015 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2015 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 - 2014 M.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011M. GRUODŽIO MĖN. 31D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011M. GRUODŽIO MĖN. 31D. DUOMENIS

2012M. I-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012M. KOVO MĖN. 31D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012M. KOVO MĖN. 31D. DUOMENIS

Trakų rajono Bražuolės lopšelio- darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės ( NAUJA REDAKCIJA) 2011m._1

Darbo užmokestis

 

FINANSAI 2012 M. II ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. II ktv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012 M. II ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 M. II ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2012 M. II ktv.

 

FINANSAI 2012 M. III ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. III ktv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012 M. III ktv.

FINANSINĖS SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2012 III ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 M. III ktv.

 

FINANSAI 2012 M. IV ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 METINIS

FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012 M. IV ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 M. IV ktv.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2012 M. IV ktv.

 

FINANSAI 2013 M. I ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. I ktv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M. I ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M. I ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2013 M. I ktv.

 

FINANSAI 2013 M. II ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. II ktv.

FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M. II ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M. II ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2013 M. II ktv.

 

FINANSAI 2013 M. III ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. III ktv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M. III ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M. III ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2013 M. III ktv.

 

FINANSAI 2013 M. IV ktv.
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. METINIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M. IV ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M. IV ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2013 M. IV ktv.

 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ 2013 M.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ 2013 M.

 

FINANSAI 2014 M. I ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. I  ktv.

AIŠKINAMASIS BIUDŽETO RAŠTAS 2014 M. I ktv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. I ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. I ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2014 M. I ktv.

 

FINANSAI 2014 M. II ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. II ktv.

AIŠKINAMASIS BIUDŽETO RAŠTAS 2014 M. II ktv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. II ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASAKAITA 2014 M. II ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2014 M. II ktv.

 

FINANSAI 2014 M. III ktv.

 

AIŠKINAMSIS RAŠTAS 2014 M. III ktv.

AIŠKINAMASIS BIUDŽETO RAŠTAS 2014 M. III ktv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATSAKAITA 2014 M. III ktv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. III ktv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2014 M. III ktv.

 

FINANSAI 2014 M. IV ktv.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2014 M.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ 2014 M.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ 2014 M.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2014 M.